Traceren van leidingen

Uw leidingen zijn niet gedocumenteerd en u dient grond- of renovatiewerken uit te voeren? Wij helpen u bij het traceren van uw leidingen.

Traceren leidingen

Moeten er werken aan uw woning of binnen uw bedrijf uitgevoerd worden en heeft u geen plan van de exacte ligging van al uw afvoerleidingen en rioolbuizen?
Geen probleem, laat een tracering van uw afvoer- en rioleringsstelsel uitvoeren. Door het plaatsen van een zender aan de kop van de rioolcamera kunnen wij uw volledig afvoer en riolering stelsel in kaart brengen.

Camera inspectie met sensor

Door ons camerasysteem uit te rusten met een sensor kunnen wij deze volgen met onze sonar. Het stelt ons ook in staat uw riolerings- en/of leidingstelsel in kaart brengen.

Camera inspectie met opname

Tijdens het traceren van uw riolerings- en leidingstelsel worden gelijktijdig beelden opgenomen. Deze worden u ook bezorgd voor uw archieven.

Bel ons op het nummer 09 396 60 80

Maak een afspraak voor een sonar onderzoek / camera inspectie

Gebruikmakende van een sensor kunnen wij met onze sonar uw leidingen in kaart brengen.

Bel ons op het nummer 09 396 60 80